Hiển thị:
Trang

PALLET NHỰA LÕI SẮT  WR2-1510M 1500x1000x150mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WR2-1510M 1500x1000x150mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT EN4-1210M 1200x1000x160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT EN4-1210M 1200x1000x160mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT EN4-1212M 1200x1200x160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT EN4-1212M 1200x1200x160mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT EN4-1313M 1300x1300x150mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT EN4-1313M 1300x1300x150mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT WEN2-1210ASM 1200X1000X160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WEN2-1210ASM 1200X1000X160mm

 Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hà..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT WEN2-1210M 1200X1000X150mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WEN2-1210M 1200X1000X150mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT WEN2-1212M 1200x1200x160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WEN2-1212M 1200x1200x160mm

 Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hà..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT WEN2-1212SM 1200x1200x160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WEN2-1212SM 1200x1200x160mm

      Quy cách Kích thước: 1200 x 1200 x 160 mm Chất liệu: HDPE/PPC Loại : 1 Mặt.  Bề mặt phẳng mịn,28 điểm chống trượt, có lõi thép Màu chuẩn: Xanh dương Tải trọng tĩn..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT WN2-1210M 1200x1000x160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WN2-1210M 1200x1000x160mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT WN2-1210SM 1200x1000x160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WN2-1210SM 1200x1000x160mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT WN2-1212ASM 1200x1200x160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WN2-1212ASM 1200x1200x160mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

PALLET NHỰA LÕI SẮT WN2-1212M 1200x1200x160mm

PALLET NHỰA LÕI SẮT WN2-1212M 1200x1200x160mm

 Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mu..

0 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 16 (2 Trang)