Hiển thị:
Trang

PALLET NHỰA CHỨA HÓA CHẤT RSPEN21313100 1300x1300x200mm

PALLET NHỰA CHỨA HÓA CHẤT RSPEN21313100 1300x1300x200mm

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

Super Container DCB 209

Super Container DCB 209

Mã DCB 209Kích thước bên ngoài: 425 x 610 x 315mmKích thước bên trong: 395 x 580 x 302mm..

0 VNĐ

Super Container DCB 210

Super Container DCB 210

Mã DCB 210Kích thước bên ngoài: 425 x 610 x 240mmKích thước bên trong: 395 x 580 x 227mm..

0 VNĐ

Super Container DCB 211

Super Container DCB 211

Mã DCB 211Kích thước bên ngoài: 425 x 610 x 160mmKích thước bên trong: 395 x 580 x 147mm..

0 VNĐ

Super Container DCB 212

Super Container DCB 212

Mã DCB 212Kích thước bên ngoài: 425 x 610 x 88mmKích thước bên trong: 395 x 580 x 75mm..

0 VNĐ

Super Container DCB 309

Super Container DCB 309

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

Super Container DCB 310

Super Container DCB 310

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

Super Container DCB 311

Super Container DCB 311

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

Super Container DCB 312

Super Container DCB 312

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

Super Container DCH 217

Super Container DCH 217

Mã DCH 217Kích thước bên ngoài: 425 x 610 x 315mmKích thước bên trong: 395 x 580 x 302mm..

0 VNĐ

Super Container DCH 218

Super Container DCH 218

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

Super Container DCH 219

Super Container DCH 219

Công Ty Logipack là nhà cung cấp hàng đầu về bao bì và  vật tư, thiết bị đóng gói như băng keo, pallet nhựa, thùng nhựa công nghiệp, xe nâng tay... Đặc biệt, Qúy khách mua hàng với..

0 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 85 (8 Trang)