Hiển thị:
Trang

Pallet nhựa EMV 1111 VLSS-6 1100x1100x150mm

Pallet nhựa EMV 1111 VLSS-6 1100x1100x150mm

Pallet nhựa EMV 1111 VLSS-6 Kích thước pallet nhựa : 1100x1100x150mm Tải trọng tĩnh : 4500 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 1000 Kgs Nguyên li..

Liên hệ

Pallet nhựa EMV-1111 VL 1100x1100x150mm

Pallet nhựa EMV-1111 VL 1100x1100x150mm

Pallet nhựa EMV-1111 VL Kích thước pallet nhựa : 1100x1100x150mm Tải trọng tĩnh : 4000 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 300 Kgs Nguyên liệu :  ..

Liên hệ

Pallet nhựa WMV 1111 VLSS-6 1100x1100x150mm

Pallet nhựa WMV 1111 VLSS-6 1100x1100x150mm

Pallet nhựa WMV-1111 VLSS-6 Kích thước pallet nhựa : 1100x1100x150mm Tải trọng tĩnh : 4500 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 1000 Kgs Nguyên liệu..

Liên hệ

Pallet nhựa WMV 1111 VL 1100x1100x150mm

Pallet nhựa WMV 1111 VL 1100x1100x150mm

Pallet nhựa WMV 1111 VL Kích thước pallet nhựa : 1100x1100x150mm Tải trọng tĩnh : 4000 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 300 Kgs Nguyên liệu :  H..

Liên hệ

Pallet nhựa EMV 1012 VLSS-6 (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa EMV 1012 VLSS-6 (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa EMV 1012 VLSS-6 Kích thước pallet nhựa : 1000x1200x150mm Tải trọng tĩnh : 4500 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 1000 Kgs Nguyên li..

Liên hệ

Pallet nhựa EMV 1012 VLSS-3 (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa EMV 1012 VLSS-3 (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa EMV 1012 VLSS-3 Kích thước pallet nhựa : 1000x1200x150mm Tải trọng tĩnh : 4500 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 1000 Kgs Nguyên li..

Liên hệ

Pallet nhựa EMV 1012 VL (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa EMV 1012 VL (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa EMV-1012 VL Kích thước pallet nhựa : 1000x1200x150mm Tải trọng tĩnh : 4000 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 300 Kgs Nguyên liệu :  ..

Liên hệ

Pallet nhựa WMV 1012 VLSS-6 (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa WMV 1012 VLSS-6 (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa WMV 1012 VLSS-6 Kích thước pallet nhựa : 1000x1200x150mm Tải trọng tĩnh : 4500 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 1000 Kgs Nguyên liệu..

Liên hệ

Pallet nhựa WMV 1012 VL (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa WMV 1012 VL (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa WMV 1012 VL Kích thước pallet nhựa : 1000x1200x150mm Tải trọng tĩnh : 4000 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ : 300 Kgs Nguyên liệu :  H..

Liên hệ

Pallet nhựa WMV 1012 VLSS-3 (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa WMV 1012 VLSS-3 (1000x1200x150mm)

Pallet nhựa WMV 1012 VLSS-3 Kích thước pallet nhựa: 1000x1200x150mm Tải trọng tĩnh : 4500 Kgs Tải trọng động : 2000 Kgs Tải trọng chịu được trên kệ: 1000 Kgs Nguyên liệu: ..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)